นักศึกษาฝึกงาน (Apprentice)

สถานที่ปฏิบัติงาน

ปากซอยอ่อนนุช 46/2 เขตสวนหลวง

เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัท

อัตรา

หลายอัตรา

บริษัท คอมพ์ โมโต จำกัด เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานรุ่นใหม่ ไฟแรง ทุกแผนก ซึ่งจะได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งต่างๆภายในองค์กร สร้างเสริมประสบการณ์ในการทํางานจริง และจะได้ค้นหาความสนใจที่แท้จริงของตนเองเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างอนาคตที่ดี และมั่นคง

หลักฐานในการขอรับการฝึกงาน
– หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยนั้นๆ
– ใบแสดงผลการศึกษาฉบับล่าสุด
– หนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน
– ระยะเวลาในการฝึก
– เรซูเม่หรือผลงานต่างๆ ที่ต้องการเสนอเพิ่มเติม

**หน้าที่และรายละเอียดของงานขึ้นอยู่ที่แผนกที่นักศึกษาสมัครมา**

 1. เพศหญิง / ชาย
2. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี / ปวช. ปวส. และไม่จำกัดสาขาวิชา
3. มีวินัย มีความประพฤติเรียบร้อย สามารถปฏิบัติตามกฏระเบียบได้ดี
4. มีความขยัน ความกระตือรือร้น อดทน ตรงต่อเวลาพร้อมที่จะเรียนรู้งาน
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักความสะอาด มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง
7. ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีใจรักการบริการ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
8. สามารถฝึกงานวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
9. ระยะเวลาฝึกงาน 2-4 เดือนขึ้นไป

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท คอมพ์ โมโต จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 1696,1698,1690,1692,1694,1688/4 ถนนอ่อนนุช
แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 02-721-3776
Email : hr@comp-moto.com
LINE ID  : hrcompmoto