พนักงานบัญชี

สถานที่ปฏิบัติงาน

ปากซอยอ่อนนุช 46/2 เขตสวนหลวง

เงินเดือน

15,000 ++

อัตรา

1 อัตรา

– จัดทำเอกสารทางบัญชี และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
– คีย์ข้อมูลทางบัญชี / บันทึก และตรวจสอบเอกสารด้านการตั้งหนี้
การจ่ายเงิน การขาย และการรับเงิน
– ทำรายงานต่างๆ ทางบัญชี เช่น รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ภพ. 30
ภ.ง.ด. 1, 3, 53
– จัดเก็บเอกสารต่างๆ ตามระบบ

– จัดทำสต็อกสินค้า และรายงานสินค้าคงเหลือ
– ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

1.  เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี สาขาการบัญชีหรืออื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 1-2 ปี  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถจัดการงานด้านเอกสารและจัดเก็บเอกสารได้อย่าง
เป็นระบบ
5. ขยัน มีความรับผิดชอบ ละเอียด รอบคอบ ถี่ถ้วน

6. สามารถใช้โปรแกรม MS NAV รับพิจารณาเป็นพิเศษ
7. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี และซื่อสัตย์มีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ
8. กล้านำเสนอ แนวคิดและวิธีการใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท
9. Internal Audit แผนกต่างๆ ภายในบริษัท
10. รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือ JD ที่แจ้งไว้ข้างต้น
11. สามารถเข้าร่วมโปรแกรมปั่นจักรยานกับบริษัทได้
12. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

  • สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท
  • ส่งประวัติส่วนตัวมาทาง E-mail : hr@comp-moto.com และระบุเงินเดือนที่ต้องการ
  • ติดต่อด้วยตัวเอง ที่ร้านโชว์พาวคาเฟ่ ซ.อ่อนนุช 46/2

คุณวรเศรษฐ์ / คุณนลพรรณ / คุณจิระประภา
บริษัท คอมพ์ โมโต จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 1696,1698,1690,1692,1694,1688/4 ถนนอ่อนนุช
แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 02-721-3776
Email : hr@comp-moto.com
LINE ID  : hrcompmoto

Visit Us

1696, 1698, 1690, 1692, 1694, 1688/4 On Nut,  Suan Luang 
Bangkok 10250

Contact us

02-320-1910
info@comp-moto.com
www.comp-moto.com