เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน

สถานที่ปฏิบัติงาน

ปากซอยอ่อนนุช 46/2 เขตสวนหลวง

เงินเดือน

15,000-20,000 บาท

อัตรา

2 อัตรา

  1. ดูแลเงินสดย่อยและสรุปรายงานตามรอบบิล
  2. ตรวจเอกสารด้านรับ-จ่าย ของแต่ละทีมในบริษัทฯ
  3. ตรวจสอบยอดลูกหนี้เครดิตและคุมยอดแจ้งยอดเครดิตฝั่งลูกหนี้
  4. ทำสรุปยอดลูกหนี้รายสัปดาห์และสรุปรายงานขายรายวัน
  5. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  2. วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. และปริญญาตรี สาขาการบัญชีหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความรู้ด้านบัญชี-การเงินพื้นฐาน
  4. กล้านำเสนอ แนวคิดและวิธีการใหม่ๆ ที่เป็นประโชน์ต่อบริษัท
  5. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และตรงต่อเวลา

6. สามารถจัดการงานด้านเอกสารและจัดเก็บเอกสารได้อย่างเป็นระบบ
7. ขยัน มีความรับผิดชอบ ละเอียด รอบคอบ ถี่ถ้วน ซื่อสัตย์ สุจริต
8. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี และซื่อสัตย์มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
9. ปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
10. พร้อมเรียนรู้และพัฒนาตนเองสม่ำเสมอ
11. มีใจร่วมและให้ความร่วมมือกับงานและกิจกรรมของบริษัทฯ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท คอมพ์ โมโต จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 1696,1698,1690,1692,1694,1688/4 ถนนอ่อนนุช
แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 02-721-3776
Email : hr@comp-moto.com
LINE ID  : hrcompmoto

Visit Us

1696, 1698, 1690, 1692, 1694, 1688/4 On Nut,  Suan Luang 
Bangkok 10250

Contact us

02-320-1910
info@comp-moto.com
www.comp-moto.com