เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR)

สถานที่ปฏิบัติงาน

ปากซอยอ่อนนุช 46/2 เขตสวนหลวง

เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัท

อัตรา

1 อัตรา

1. ลงประกาศรับสมัครงานบนเว็บไซต์หางานและ Facebook กลุ่มหางานต่างๆ คัดกรองผู้สมัครเบื้องต้นและคัดเลือกบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ และทำการนัดสัมภาษณ์
2. ทำการบันทึกสแกนนิ้วมือให้พนักงานใหม่ บันทึกข้อมูลลงในทะเบียนพนักงาน และจัดเก็บแฟ้มประวัติ ปฐมนิเทศพนักงาน และติดตามการประเมินทดลองงาน
3. บันทึกประวัติพนักงาน สถิติ ขาด ลา มาสาย ของพนักงานทั้งหมด
4. คำนวนเงินเดือนพนักงานผ่านโปรแกรม HumanSoft
5. ดูแลการเบิกจ่ายสวัสดิการต่าง ๆ
6. แจ้งเข้า – แจ้งออก ประกันสังคม และประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 24-32 ปี
2. การศึกษาระดับ ปวช.-ปวส. ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านทรัพยากรบุคคล 1 ปีขึ้นไป
4. มีทักษะการจัดการงานหลายอย่างที่เข้ามาได้อย่างเป็นระบบระเบียบและทำให้สำเร็จลุล่วงโดยมีการใส่ใจในรายละเอียดที่ดีเยี่ยม
5. ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ
6. มีวินัย สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ดี
7. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
8. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
9. มีใจร่วมและให้ความร่วมมือกับงานและกิจกรรมของบริษัทฯ
10. พร้อมเรียนรู้และพัฒนาตนเองสม่ำเสมอ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท คอมพ์ โมโต จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 1696,1698,1690,1692,1694,1688/4 ถนนอ่อนนุช
แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 02-721-3776
Email : hr@com-moto.com
LINE ID  : hrcompmoto