เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า

สถานที่ปฏิบัติงาน

โกดังซอยอ่อนนุช 80

เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัท

อัตรา

1 อัตรา

 1. จัดส่งสินค้าตามออเดอร์
2. ดูแลรถที่รับผิดชอบ / ตรวจเช็ครถทุกวัน
3. ความรับผิดชอบต่อรถส่งสินค้า การตรวจเช็คสถาพรถ ก่อนออกส่งสินค้า
4. ความเรียบร้อยในการจัดส่งสินค้าและการนำเงินมาเครียร์วันต่อวัน
5. การจัดเตรียมการส่งสินค้าในวันต่อไป
6. โทรคอนเฟิมส์ออเดอร์ก่อนออกส่งสินค้ากับลูกค้า
7. ดูแลความสะอาดรถส่งสินค้าที่รักผิดชอบ เช่น ล้างทุกสัปดาห์ ขยะในรถ
8. ช่วยงานแผนกอื่นๆ ออกต่างจังหวัดได้

 1. เพศชาย ไม่จำกัดอายุ
2. การศึกษา : มัธยมต้น-ปลาย หรือเทียบเท่า
3. ประสบการณ์ในการทำงาน : 2 ปีขึ้นไป
4. รู้เส้นทางการจัดส่งสินค้าในกรุงเทพฯ
5. ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ ขยัน มีความรับผิดชอบ
6. มีใจรักบริการ ชื่นชอบในรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์
7. มารยาทในการขับขี่รถ และเอื้อเฟื้อบนถนน ไม่ถูกโทรร้องเรียน
8. ชอบออกกำลังกาย เช่น ปั่นจักยาน
9. สามารถไปฝึก เจริญสติ ได้

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท คอมพ์ โมโต จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 1696,1698,1690,1692,1694,1688/4 ถนนอ่อนนุช
แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 02-721-3776
Email : hr@comp-moto.com
LINE ID  : hrcompmoto