เจ้าหน้าที่ธุรการ แผนก Event-Racing Sales-Marketing

สถานที่ปฏิบัติงาน

ปากซอยอ่อนนุช 46/2 เขตสวนหลวง

เงินเดือน

18,000 - 20,000 บาท (รวมเบี้ยขยัน 1,000 บาท) ยังไม่รวม OT + ค่า Incentive

อัตรา

1 อัตรา

มี OT และ ค่าคอมมิชชั่นจากยอดขาย
หน้าที่หลัก :

1. สนับสนุนการทำงานของผู้จัดการแผนก Event-Racing Sales-Marketing
2. ประสานงานเอกสารต่างๆ บัญชี การเงิน คลังสินค้า
3. เบิก/สรุป ค่าใช้จ่าย ยอดขาย เสนอราคา
4. ดูแลสนับสนุนทีมแข่ง ประสานงานผู้จัด/ทีมแข่ง ในทุกกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
5. ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์

หน้าที่รับผิดชอบ
1. เอกสารเสนอราคา / เปิดบิลขาย
2. เก็บข้อมูลการตลาดกิจกรรมฯ ลงไฟล์
3. เอกสารเบิกค่าใช้จ่ายงบกำไร/ขาดทุน กิจกรรมฯ
4. เอกสารสรุป/รายงานค่าใช้จ่ายและผลกำไรยอดขาย
5. ทำรายงานสรุปยอดขายกิจกรรม
6. ดูแลตอบไลน์ เฟสบุ๊ก ที่เกี่ยวข้องแผนก
7. สามารถทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ได้
8. มีความรับผิดชอบทำงานตาม Dead Line เป็นนิสัย
9. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

1. เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
2. การศึกษา : ม.6 ปวช – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
3. ประสบการณ์ในการทำงาน : 1-2 ปีขึ้นไป
4. คอมพิวเตอร์ Word / Excel / Google Sheet / Google Docx
5. ความสามารถประจำตำแหน่ง : มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีทัศนคติที่ดี
6. คุณสมบัติอื่นๆ : เปิดใจพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
7. สามารถร่วมกิจกรรมของบริษัทได้
8. สามารถออกปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้
9. สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
10. มี OT และ ค่าคอมมิชชั่นจากยอดขาย

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท คอมพ์ โมโต จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 1696,1698,1690,1692,1694,1688/4 ถนนอ่อนนุช
แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 02-721-3776
Email : hr@comp-moto.com
LINE ID  : hrcompmoto