เจ้าหน้าที่การเงิน (Financial Officer)

สถานที่ปฏิบัติงาน

ปากซอยอ่อนนุช 46/2 เขตสวนหลวง

เงินเดือน

25,000 บาท หรือ ตามความสามารถ

อัตรา

1 อัตรา

 1.  ตรวจสเตทเม้นท์ เข้า – ออก ทุกบัญชีของบริษัทและลงรายละเอียด
 2. ตรวจสอบยอดลูกหนี้เครดิต, แจ้งยอดลูกหนี้เครดิตและผ่อนสินค้า
 3. จัดเตรียมเอกสาร รับเช็ค – วางบิล – ใบเสร็จรับเงิน
 4. สรุปยอดลูกหนี้รายสัปดาห์และตรวจเช็คบิลรายงานขายประจำวัน
 5. ดูแลเงินสดย่อยและสรุปรายงานตามรอบบิล
 6. เคลียร์ยอดเงินสดและเช็คเข้าแบงค์รายวัน
 7. จัดทำเอกสาร หักณที่จ่าย/เอกสารลดหนี้/เอกสารเพิ่มหนี้
 8. ตรวจเอกสาร รับ-จ่าย ของแต่ละแผนกภายในบริษัท
 9. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 10. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ปวช., ปวส. และปริญญาตรี สาขาการบัญชีหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความรู้ด้าน บัญชี – การเงินพื้นฐาน
 4. มีมนุษยสัมพันธ์และอัธยาศัยดี เข้ากับคนรอบข้างได้ง่าย สามารถทำงานเป็นทีมได้
 5. มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร การประสานงานและเจรจาต่อรอง
 6. กล้านำเสนอ แนวคิดและวิธีการใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท
 7. สามารถจัดการงานด้านเอกสารและจัดเก็บเอกสารได้อย่างเป็นระบบระเบียบ
 8. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และตรงต่อเวลา
 9. ขยัน ซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ ละเอียด รอบคอบ ถี่ถ้วน
 10. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี และซื่อสัตย์มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
 11. ปฏิบัติงาน วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
 12. พร้อมเรียนรู้และพัฒนาตนเองสม่ำเสมอ
 13. มีใจร่วมและให้ความร่วมมือกับงานและกิจกรรมของบริษัทฯ
 14. เป็นคนชอบออกกำลังกาย เล่นกีฬา ปั่นจักรยาน (นโยบาย บริษัทฯ)
 15. สามารถไปเข้าคอร์สเจริญสติ 5 วัน, 7 วัน, 10 วัน ได้ (นโยบาย บริษัทฯ)

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท คอมพ์ โมโต จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 1696,1698,1690,1692,1694,1688/4 ถนนอ่อนนุช
แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 02-721-3776
Email : hr@comp-moto.com
LINE ID  : hrcompmoto