เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

สถานที่ปฏิบัติงาน

ปากซอยอ่อนนุช 46/2 เขตสวนหลวง

เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัท

อัตรา

1 อัตรา

1. ประกาศรับสมัครงานลงเว็ปไซต์หางานและ Facebook กลุ่มหางานต่าง ๆ สรรหา และคัดเลือกบุคลากร
2. ทำเงินเดือนพนักงานผ่านโปรแกรม HumanSoft
3. ทำสแกนนิ้วพนักงานใหม่ บันทึกทะเบียนประวัติพนักงาน เก็บประวัติลงแฟ้ม
4. สถิติ ขาด ลา มาสาย ของพนักงานทั้งหมด
5. ดูแลเรื่องการจัดการฝึกอบรมให้กับพนักงาน
6. ดูแลด้านสวัสดิการทั้งหมดของพนักงาน เช่น ตรวจสุขภาพประจำปี, เงินสมทบประกันสังคม,
จัดกิจกรรมท่องเที่ยว กินเลี้ยงปีใหม่, ยูนิฟอร์มพนักงาน
7. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ของบริษัทฯ และข้อมูลที่น่าสนใจ
8. งาน MOU ต่างด้าว
9. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 24-30 ปี
2. การศึกษาระดับ ม.6 ปวช.-ปวส. ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านทรัพยากรบุคคล 1 ปีขึ้นไป
4. มีทักษะการจัดการงานหลายอย่างที่เข้ามาได้อย่างเป็นระบบระเบียบและทำให้สำเร็จลุล่วงโดยมีการใส่ใจในรายละเอียดที่ดีเยี่ยม
5. ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ รักษาความสะอาด

6. มีวินัย สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ดี
7. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
8. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
9. ขยัน มีความรับผิดชอบ ละเอียด รอบคอบ ถี่ถ้วน ซื่อสัตย์ สุจริต
10. มีใจร่วมและให้ความร่วมมือกับงานและกิจกรรมของบริษัทฯ

  • สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท
  • ส่งประวัติส่วนตัวมาทาง E-mail : hr@comp-moto.com และระบุเงินเดือนที่ต้องการ
  • ติดต่อด้วยตัวเอง ที่ร้านโชว์พาวคาเฟ่ ซ.อ่อนนุช 46/2

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท คอมพ์ โมโต จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 1696,1698,1690,1692,1694,1688/4 ถนนอ่อนนุช
แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 02-721-3776
Email : hr@comp-moto.com
LINE ID  : hrcompmoto

Visit Us

1696, 1698, 1690, 1692, 1694, 1688/4 On Nut,  Suan Luang 
Bangkok 10250

Contact us

02-320-1910
info@comp-moto.com
www.comp-moto.com