เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานเคลมสินค้า (Service Officer)

สถานที่ปฏิบัติงาน

ปากซอยอ่อนนุช 46/2 เขตสวนหลวง

เงินเดือน

12,000-15,000 บาท

อัตรา

1 อัตรา

1. รับสาย / ตอบไลน์ลูกค้า เรื่องปัญหา และ เงื่อนไขในการเคลมสินค้า
2. บันทึกข้อมูลลูกค้า ปัญหาที่เกิด และรูปถ่ายหรือหลักฐานอื่นๆลงในระบบ Clickup
3. ประสานงานด้านเอกสาร และการส่งสินค้า เพื่อนำกลับมาตรวจสอบ หรือเตรียมส่งให้ผู้ผลิตตรวจสอบ
4. ติดต่อลูกค้า แจ้งผลการตรวจสอบ รวมถึง เบิกสินค้าและประสานงานในการจัดส่งสินค้าคืนลูกค้า
5. ตอบเพจสินค้าต่างๆของบริษัท
6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 1. อายุ 25-30 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
2. มีใจรักในการบริการ และทักษะในการสื่อสาร โน้มน้าว
3. สามารถตอบปัญหา หรือรับมือกับแรงกดดันจากลูกค้าได้
4. มนุษย์สัมพันธยอดเยี่ยม บุคลิกภาพดี
5. พร้อมเรียนรู้ข้อมูลจำเพาะของสินค้า และขั้นตอนการแก้ไข

6. ขับขี่จักรยานยนต์หรือรถยนต์ได้
7. ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
8. ทำงานตรงต่อเวลา
9. พร้อมยอมรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อความก้าวหน้า

  • สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท
  • ส่งประวัติส่วนตัวมาทาง E-mail : hr@comp-moto.com และระบุเงินเดือนที่ต้องการ
  • ติดต่อด้วยตัวเอง ที่ร้านโชว์พาวคาเฟ่ ซ.อ่อนนุช 46/2

คุณนลพรรณ / คุณจิระประภา / คุณวรเศรษฐ์
บริษัท คอมพ์ โมโต จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 1696,1698,1690,1692,1694,1688/4 ถนนอ่อนนุช
แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 02-721-3776
Email : hr@com-moto.com
LINE ID  : hrcompmoto

Visit Us

1696, 1698, 1690, 1692, 1694, 1688/4 On Nut,  Suan Luang 
Bangkok 10250

Contact us

02-320-1910
info@comp-moto.com
www.comp-moto.com