ช่างเทคนิค รถจักรยานยนต์ ร้านโชว์พาว สาขาอ่อนนุช

สถานที่ปฏิบัติงาน

ปากซอยอ่อนนุช 46/2 เขตสวนหลวง

เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัท

อัตรา

2 อัตรา

 1. ถอด ถ่วงล้อ / ยาง
2. เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
3. เปลี่ยนโซ่-สเตอร์
4. เปลี่ยนแบตเตอรี่
5. ติดตั้งสายเบรก
6. ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 1. เพศชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป
2. ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้, มีรถจักรยานยนต์เป็นของตัวเอง และมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์
3. รู้จักเครื่องมือเซอร์วิสรถเบื้องต้น
4. มีวินัย สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักความสะอาด มีไหวพริบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
6. มีประสบการณ์ หรือมีความรู้ด้านรถจักรยานยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลา มีใจบริการ (Service mind)
8. สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
9. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
10. มีค่าเดินทางให้ กรณีไปปฏิบัติงานต่างสาขา

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท คอมพ์ โมโต จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 1696,1698,1690,1692,1694,1688/4 ถนนอ่อนนุช
แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 02-721-3776
Email : hr@comp-moto.com
LINE ID  : hrcompmoto