เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า

สถานที่ปฏิบัติงาน

อ่อนนุช 80

เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัท

อัตรา

1 อัตรา

1. ดูแล จัดทำ ประสานงาน ด้านข้อมูล และ เอกสารทั้งหมด เกี่ยวกับคลังสินค้า
2. ดูแล ตรวจสอบ ตรวจเช็ค จำนวนสินค้า ในระบบให้ถูกต้องและแม่นยำ
3. ตรวจนับสต๊อกประจำเดือน ไตรมาส และ ประจำปี
4. ประสานงานทำเอกสาร Report และการเบิกรับ-เบิกจ่ายสินค้า ให้ถูกต้องแม่นยำ และตรงจำนวนจริง
5. ดูแล รับผิดชอบ ประสานงานภายในและภายนอก งานธุรการและประสานงานลูกค้า
6. รับลูกค้าขนส่ง Nim & Flash express
7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

1. เพศชาย-หญิง อายุ 23-30 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวช – ปริญญาตรีสาขาการจัดการหรึอสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในสายงานธุรการคลังสินค้า 1-2 ปีขึ้นไป
4. มีความระเอียด รอบคอบ รับผิดชอบต่อหน้าที่ได้รับมอบหมาย
5. มีทักษะในการสื่อสารดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
6. สามารถร่วมกิจกรรมของบริษัทฯได้

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท คอมพ์ โมโต จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 1696,1698,1690,1692,1694,1688/4 ถนนอ่อนนุช
แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 02-721-3776
Email : hr@comp-moto.com
LINE ID  : hrcompmoto