Web Master

สถานที่ปฏิบัติงาน

ปากซอยอ่อนนุช 46/2 เขตสวนหลวง

เงินเดือน

18,000 - 30,000 บาท

อัตรา

1 อัตรา

        ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ ของเว็บไซต์ หรือเรียกง่าย ๆ ว่าคนดูแลเว็บไซต์ มีหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ทั้งด้านการสร้างและออกแบบเว็บไซต์การพัฒนาปรับปรุงคุณสมบัติใหม่ ๆ การปรับแต่งเว็บไซต์ให้รองรับมาตรฐานใหม่ ๆ ของเว็บไซต์ การอัพเดทเนื้อหา รวมถึงการดูแลระบบ Software & Hardware ทั้งหมด

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ดูแลแก้ไขพัฒนาระบบเว็บไซต์ของบริษัท โดยใช้ระบบ WordPress
2. วิเคราะห์และวางแผนในการเพิ่มปริมาณของทราฟฟิกหรือวิเคราะห์ Stat Analytics ต่างๆ ได้
3. มีความรู้เรื่อง SEO สามารถวิเคราะห์และวางแผน Keyword เพื่อนำมาปรับปรุง SEO ในเว็บไซต์ได้
4. วางแผนการลงสื่อประชาสัมพันธ์ และเขียน Content บทความต่างๆเองได้
5. อัพเดทข้อมูลในเว็บไซต์ แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ อัพเดทข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทลงเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ
6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

1. เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
2. มีความสนใจเรื่องมอเตอร์ไซค์
3. มีทักษะในการวิเคราะห์ การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหาในสายงานได้อย่างดี
4. มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้ดี
5. มีความซื่อสัตย์ อตทน มนุษยสัมพันธ์ดี
6. สามารถสื่อสารกับผู้อื่นไต้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
7. พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
8. สามารถทำงานในภาวะแรงกดดันสูงได้

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท คอมพ์ โมโต จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 1696,1698,1690,1692,1694,1688/4 ถนนอ่อนนุช
แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 02-721-3776
Email : hr@comp-moto.com
LINE ID  : hrcompmoto