ธุรการ โชว์พาว สาขาอ่อนนุช

สถานที่ปฏิบัติงาน

ปากซอยอ่อนนุช 46/2 เขตสวนหลวง

เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัทฯ

อัตรา

1 อัตรา

1. รับลูกค้าเมื่อเข้ามาใช้บริการหน้าร้าน
2. รับโทรศัพท์ลูกค้าเพื่อให้ข้อมูลสินค้าและบริการต่างๆ
3. เช็ครถลูกค้าส่วนต่างก่อนและหลังการให้บริการ
4. ดูแลสต๊อกสินค้าภายในสาขาทั้งหมด
5. ดูแลความสะอาด,ความเรียบร้อยบริเวณพื้นการให้บริการและส่วนอื่นๆ
6. เปิดบิลขายสินค้าและสรุปยอดขายรายวัน
7. ดูแลเงินสดย่อยและสรุปยอดค่าใช้จ่ายตามรอบ
8. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

1. เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
2. มีทักษะในการวิเคราะห์ การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหาในสายงานได้อย่างดี
3. สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้ดี
4. มีความซื่อสัตย์ อตทน มนุษยสัมพันธ์ดี
5. ทำงาน เสาร์-อาทิตย์ สามารถติดต่อได้ง่าย
6. สามารถสื่อสารกับผู้อื่นไต้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
7. พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
8. สามารถทำงานในภาวะแรงกดดันสูงได้

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท คอมพ์ โมโต จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 1696,1698,1690,1692,1694,1688/4 ถนนอ่อนนุช
แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 02-721-3776
Email : hr@comp-moto.com
LINE ID  : hrcompmoto