เจ้าหน้าที่เคลมสินค้า

สถานที่ปฏิบัติงาน

ปากซอยอ่อนนุช 46/2 เขตสวนหลวง

เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัทฯ

อัตรา

1 อัตรา

 1. รับสาย / ตอบไลน์ลูกค้า เรื่องปัญหา และ เงื่อนไขในการเคลมสินค้า
2. บันทึกข้อมูลลูกค้า ปัญหาที่เกิด และรูปถ่ายหรือหลักฐานอื่นๆ ลงในระบบ Clickup
3. ประสานงานด้านเอกสาร และการส่งสินค้า เพื่อนำกลับมาตรวจสอบ หรือเตรียมส่งให้ผู้ผลิตตรวจสอบ
4. ติดต่อลูกค้า แจ้งผลการตรวจสอบ รวมถึง เบิกสินค้าและประสานงานในการจัดส่งสินค้าคืนลูกค้า
5. ตอบเพจสินค้าต่างๆ ของบริษัท
6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

1. อายุไม่เกิน 30 ปี
2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
3. มีใจรักในการบริการ และทักษะในการสื่อสาร โน้มน้าว
4. มีวาธศิลป์ในการตอบปัญหา ควบคุมอารมณ์ได้ยอดเยี่ยม
5. พร้อมเรียนรู้ข้อมูลจำเพาะของสินค้า และขั้นตอนการแก้ไข
6. สามารถรับมือกับแรงกดดันได้ดี
7. ทำงานวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ ได้(บางครั้ง)
8. เปิดใจรับฟังคำวิจารณ์ พร้อมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
9. ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษได้
10. ทำงานตรงต่อเวลา
11. ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อความก้าวหน้า

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท คอมพ์ โมโต จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 1696,1698,1690,1692,1694,1688/4 ถนนอ่อนนุช
แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 02-721-3776
Email : hr@comp-moto.com
LINE ID  : hrcompmoto